Lillamalma.com
Kyrkor nära Eskilstuna

Kyrkor nära Eskilstuna

I Sverige finns gott om vackra kyrkor som har ett stort kulturhistoriskt värde. Förr var kyrkan medelpunkten i invånarnas liv runt om i landet och därför har många städer vuxit fram kring kyrkobyggnaderna. Många kyrkor har nästan tusen år på nacken, och andra är intressanta och speciella på grund av sitt utförande. Det finns ingen exakt uppgift om hur många kyrkor det finns i Sverige, eftersom det är en definitionsfråga vad ”kyrka” är. 

Inom Svenska kyrkan brukar det nämnas ca 3 700 kyrkobyggnader men då ingår även kapell. Frikyrkobyggnader är dock inte inräknade i den siffran. I Eskilstuna finns många vackra kyrkor, både i själva stadskärnan och runt om i kommunen. Men den mest framträdande byggnaden i Eskilstunas stadsbild är den ståtliga Klosters kyrka som ligger ett stenkast bort från stadsparken. 

Totalt i Eskilstuna kommun finns 29 kyrkor och kapell som tillhör Svenska kyrkan men utöver det finns en mängd frikyrkor och församlingar med andra trosuppfattningar.

Intressanta kyrkor i Eskilstuna med historia

Barva kyrka

Barva kyrkas historia går tillbaka ända till i slutet av 1000-talet, men den nuvarande interiören i kyrkan är sen den omfattande restaureringen 1942.  

Fors kyrka

Fors kyrka är en gammal romansk stenkyrka som på 1000-talet ersatte en gammal träkyrka som stod på samma plats. 

Gillberga kyrka

Gillberga kyrka stenkyrka uppfördes i slutet av 1100-talet och har sedan tillbyggts med flera hundra års mellanrum. 

Jäders kyrka

Jäders kyrka är en välbevarad kyrka med unika föremål och interiör, inga förändringar i kyrkobyggnaden har gjorts sedan 1659. 

Klosters kyrka

Den pampiga Klosters kyrka i Eskilstuna invigdes 1929, som ritades av arkitekten Otar Hökerberg.  Kyrkan är 70 meter lång, 20 meter bred och de två tornen når 62 meters höjd.

Torshälla kyrka och Vallby kyrka

Båda kyrkornas historia sträcker sig ända bak till 1100-talet.