Lillamalma.com
Kyrkor i Eskilstuna pastorat

Kyrkor i Eskilstuna pastorat

Församlingar är ett geografiskt begrepp och en benämning för dem som tillhör Svenska kyrkan. Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller inte, tillhör alla som bor i Sverige en församling och majoriteten av församlingarna tillhör Svenska kyrkan. Det är också Svenska kyrkan som är huvudman för begravningsverksamheten i de flesta kommuner i landet.

Eskilstuna pastorat består av fyra församlingar: Västra Rekarne församling, S:t Johannes församling, Tunafors församling och S:t Ansgars församling. Alla kyrkor har en fascinerande bakgrundshistoria eftersom de ofta byggdes för många hundra år sedan, i en tid då mycket kretsade kring kyrkan i hela samhället. Svenska kyrkan har många olika typer av verksamheter fortfarande i samhället, och är inte bara huvudman för dop, bröllop och begravningar.     

Dessa kyrkor finns i respektive församling. 

Västra Rekarne församling

  • Gillberga kyrka: Kyrkan har sitt ursprung från i slutet av 1100-talet då den uppfördes, men hela byggnadskroppen omformades under mitten av 1800-talet. 
  • Öja kyrka: Kyrkan bestod ursprungligen av ett medeltida rektangulärt långhus, ett kor och ett torn. Vissa stenar på kyrkan härstammar från medeltiden. 
  • Lista kyrka: Landsortskyrka som byggdes på 1100-talet.
  • Västermo kyrka: Kyrkan bedöms ha anor från 1100-talet.

S:t Johannes församling

  • Klosters kyrka: Kyrkan invigdes 9 maj 1929 och är belägen centralt vid ån i Eskilstuna.
  • S:t Pauli kyrka: Kyrka som ligger i bostadsområdet Skiftinge och invigdes år 1978.
  • S:t Petri kyrka: Kyrkan invigdes 1974 och ligger i området Slagsta.

Tunafors församling

  • Fors kyrka: Vid ån vid Eskilstunas västra strand ligger Fors kyrka som uppfördes av den engelske munken helige Eskil i mitten av 1000-talet.
  • S:t Andreas kyrka: Kyrkan invigdes år 1988 och är ritad av arkitekt Lars-Olof Thorstensson från Lidingö.

S:t Ansgars församling

  • Ansgarskyrkan: I Fröslunda finns Ansgarskyrkan som invigdes 15 december år 1962.

Tomaskyrkan: Kyrkan invigdes 2:a advent 1993 och är belägen i stadsdelen Stenby.