Lillamalma.com
Gravplatser nära Eskilstuna

Gravplatser nära Eskilstuna

De flesta kyrkogårdar och begravningsplatser i Sverige förvaltas av Svenska kyrkans kyrkoförvaltning, så också i Eskilstuna. Årligen har SKKF en rikskonferens där man utser årets kyrkoförvaltning. I juryn sitter ledamöter från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer och Sveriges lantbruksuniversitet samt SKKF. 

Eskilstuna – Årets kyrkogårdsförvaltning 2022 

Eskilstunas begravningsverksamhet blev mottagare av titeln ” Årets kyrkoförvaltning 2022”. Förvaltningen har på ett föredömligt vis uppfyllt alla dessa kriterier.

Hållbarhet

Begravningsverksamheten återanvänder överskottsvärme från krematoriet för att värma upp de egna byggnaderna. Solpaneler och bergvärme kompletterar energibehovet. Verksamheten har ett tydligt fossilfritt mål där batteridrift och HVO är ledande drivmedel.

Organisation

Tydlighet är ledordet som genomsyrar hela verksamheten som har genomgått en omfattande omorganisation med ett klart fokus på framtiden. Tydlig delegering av ansvar där personalen är delaktig i beslutsprocesserna. Det skapar förståelse och en kreativ utveckling på allas villkor.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. Tillbud och olyckor hanteras i digitala system och följs upp på ett adekvat sätt. Personalen har bra förutsättningar till kompetensutveckling och ges möjligheten att ta yrkesbevis. 

Kreativitet

Återbruk och tillvaratagande av gravstenar hanteras med ett nytänkande sätt effektivt i egen webbportal. 

Kundservice

Man erbjuder en välutvecklad kundservice med bra informationsmaterial och hög tillgänglighet.

Utveckling

Med nya moderna och välanpassade byggnader möter förvaltningen både nutiden och framtidens behov. Samverkan med såväl andra förvaltningar som stiftet är väl utvecklat. Särskilt intressant är organisationen med klart avgränsad begravningsverksamhet.

Kultur

Bevarande och utveckling av kyrkogårdens kulturvärden står högt på dagordningen. Återbruk av gravvårdar uppmuntras och förvaltningen arbetar aktivt med att bevara kvarterskaraktärer genom tidstypisk utformning av gravstenar.