Lillamalma.com

Lillamalma.com

Begravning utanför Eskilstuna

En begravning är en högtidsakt då man hedrar den avlidne och tar ett sista farväl. En begravningsceremoni kan se ut på en mängd olika sätt beroende på vilken trosuppfattning eller livsåskådning man har. Majoriteten av alla begravningar idag i Sverige sker i kyrkan enligt Svenska kyrkans ordning, men borgerliga begravningar utan religiösa inslag blir allt vanligare. 

När man har en begravningsakt i kyrkan sker ceremonin enligt Svenska kyrkans ordning, då den leds av en präst från församlingen. Men vill man ha en begravning utanför Svenska kyrkan i Eskilstunas kommun finns flera begravningsförrättare att tillgå som Länsstyrelsen utsett. Begravningsombudens uppgift är att bevaka frågor och tillvarata intressen för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan och att ha aktuell kunskap rörande begravningsfrågor. 

Det finns inget universellt svar på vilken begravningsbyrå som är den bästa för just dig. Detta är på grund av det beror på dina individuella behov och preferenser. Några tips på hur du väljer begravningsbyrå i Eskilstuna kan dock vara att be vänner och familj om rekommendationer, göra din egen research på nätet och besöka lokala begravningsbyråer för att få en uppfattning om deras tjänster och priser. Men om du känner att detta är övermäktigt just nu så finns Fenix Begravningsbyrå Eskilstuna nära till hands. Du kan välja mellan att ringa dem direkt eller maila dem för att få rådgivning i hur du ska gå tillväga.

Begravningar i kyrka eller kapell

Begravningar enligt Svenska kyrkans ordning kan ske i någon av församlingens kyrkor som den avlidne tillhörde, kostnadsfritt. Man har även möjlighet att ha minnesstund och begravningskaffe i någon av församlingens lokaler. Detta är endast möjligt om den avlidne är medlem i Svenska kyrkan. 

Vill man ha en religiöst neutral begravning finns kapellet i S:t Eskils kapellkrematorium att tillgå kostnadsfritt, den kan användas för borgerliga begravningar och av alla trosriktningar. Vid borgerliga begravningar behöver man inte ha ceremonin i ett kapell, man har friheten att välja ceremoniplats där man tycker är lämpligt. Man kan hålla ceremonin i trädgården, till havs eller på en fin plats i naturen – det finns inga regler kring det. 

Kyrkogårdar i Eskilstuna

I Eskilstuna pastorat finns många kyrkogårdar och var den avlidne skriven i kommunen kan man välja att gravsättas på vilken som helst av kyrkogårdarna. Men har man önskemål om att den avlidne ska gravsättas utanför hemförsamlingen, kan man ansöka om gravplats i den kyrkogårdsförvaltning som den utvalda gravplatsen tillhör. Man kan då tilldelas en begravningsplats i mån av plats.